Fencing w88 online

ประวัติกีฬาฟันดาบสากลของโลก ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธและศิลปะป้องกันตัว

กีฬาฟันดาบถือเป็นกีฬาที่ใช้ศิลปะทางการต่อสู้แบบมีอาวุธประเภทหนึ่ง แม้ว่าดาบจะเป็นอาวุธที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแต่เมื่อเข้าสู่โลกของการแข่งขันกีฬาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธเพื่อการต่อสู้แบบไร้ศิลปะ ดังนั้นประวัติความเป็นมาของการฟันดาบสากลจึงเป็นเรื่องน่าสนใ