น๊อตหลวมแก้ได้ ด้วยแหวนอีแปะ และแหวนสปริง

สรูน๊อตใช้สำหรับยึดสิ่งของ 2 สิ่งให้ติดกัน มีลักษณะคล้ายกันกับตะปู แต่ใช้แรงหมุนในการทำให้เคลื่อนทะลุเข้าไปในสิ่งของนั้นๆ บางครั้งเราคิดว่าเราขันน๊อตแน่นแล้วแต่ก็ยังหลวมอยู่ หรือบางครั้งน๊อตก็คลายตัวบ่อยๆ สาเหตุเป็นเพราะเกิดจากแรงกระแทกนั่นเอง ซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการใช้แหวนอีแปะ และแหวนสปริง แล้วถ้าเรายึดน็อตลงบนงานไม้ ใช้ แหวนสปริง แทน แหวนอีแปะ ได้ไหม ?

แหวนอีแปะ และแหวนสปริงเป็นแหวนรองน๊อตที่จะช่วยให้การขันน๊อตแน่นขึ้นได้ แหวนอีแปะมีลักษณะกลม แบน มีรูตรงกลาง ผิวเรียบ ประโยชน์ของแหวนอีแปะคือ ช่วยกระจายแรงและเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ ทำให้น๊อตแน่นขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียหายจากแรงกดของน๊อต ส่วนแหวนสปริงมีลักษณะคล้ายกันกับแหวนอีแปะ แต่จะมีรอยผ่า แล้วยกขอบตรงรอยต่อขึ้นทำให้ขอบตรงรอยต่อไม่เสมอกัน ประโยชน์ของแหวนสปริงเหมือนกันกับแหวนอีแปะ แต่มีข้อแตกต่างตรงที่จะช่วยป้องกันการคายเกลียวของน๊อตได้ดีกว่า

 

สำหรับการใช้งานของแหวนอีแปะ และแหวนสปริงนั้นจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำ หากเป็นประเภทงานไม้มักจะใช้แหวนอีแปะในการรองน๊อต เพื่อป้องกันน๊อตเข้าไปกินเนื้อไม้ แต่หากเป็นน๊อตที่ใช้กับเหล็กส่วนใหญ่จะเลือกใช้แหวนสปริง เพื่อทำให้น๊อตแน่นมากขึ้น เพราะเหล็กมักมีการหดตัวและขยายตัวอยู่บ่อยๆ ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้น๊อตคลายตัวได้ง่าย หรือหากจะใช้คู่กันก็ยิ่งเพิ่มความแน่นของชิ้นส่วนเข้าไปอีก โดยการใส่แหวนสปริงลงไปเป็นฐานก่อน จากนั้นใส่แหวนอีแปะลงไประหว่างสิ่งของ ล็อกด้วยแหวนอีแปะอีก 1 รอบ แล้วขันน๊อตตัวสุดท้ายให้แน่น แค่นี้ก็ช่วยยึดสิ่งของได้แน่นแล้ว จบปัญหากับน๊อตหลวมหรือคลายตัวอีกต่อไป

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม : เหล็กแข็งมาก ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กแบบไหนดีครับ