4 วิธีเลือกโกดังสินค้า โกดังให้เช่า รู้ก่อนเช่าโกดัง ไม่ผิดหวังแน่นอน

โกดังสินค้า คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่า เป็นพื้นที่ที่ช่วยจัดเก็บสินค้าต่างๆ มีขนาดหลากหลายให้เลือกใช้บริการมากมาย ทั้งโกดังให้เช่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมีระบบการดูคลังสินค้าที่แตกต่างกั

self-storage-คือ อะไร

Self Storage ธุรกิจปล่อยเช่าห้องเก็บของแบบระยะสั้น 

Self Storage เช่าพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ เรียกอีกอย่างว่า พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ (device storage) เป็นอุตสาหกรรมที่เช่าพื้นที่จัดเก็บ (เช่น ห้องล็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ และ/หรือพื้นที่กลางแจ้ง) ส่วนมากจะป็นก

เงื่อนไขสัญญา ออฟฟิศให้เช่าที่เกิน 3 ปี

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศให้เช่า ในประเทศไทยการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินสาม (3) ปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 538 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยจะต