17 ข้อผิดพลาดที่คุณอาจเจอได้ง่ายๆ ในเรื่องนาฬิกา

1. สมมติว่าเวลาของคุณเท่ากับเวลาของคนอื่น

2. คิดว่าเวลาเคลื่อนที่ด้วยอัตราคงที่

3. เชื่อว่าเวลาหยุดนิ่งในระหว่างเหตุการณ์หรือเมื่อคุณกำลังรอบางสิ่ง

4. สมมติว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

5. การข้ามไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยอิงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน

6. ลืมคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง

7. ไม่คำนึงถึงปีอธิกสุรทินและโอกาสพิเศษอื่นๆ ที่เวลาอาจแตกต่างจากปกติ

8. สมมติว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเมื่อคุณใช้คำศัพท์เช่น “เวลาออมแสง” หรือ “เวลามาตรฐาน”

9. ตั้งสมมติฐานว่าผู้คนจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาอย่างไร

10. พยายามทำมากเกินไปในคราวเดียวและไม่ให้เวลาเพียงพอในการบ่มเพาะหรือวางแผนอย่างเหมาะสม

11. ทำผิดพลาดโดยประมาทกับวันที่หรือเวลา เช่น ใส่วันที่ผิดในปฏิทิน หรือใช้เขตเวลาผิดเมื่อติดต่อกับคนต่างประเทศ 12. การลืมปรับนาฬิกาหรือนาฬิกาของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง ซึ่งอาจส่งผลให้คนอื่นหรือตัวคุณเองสับสนได้

13 . เชื่อว่าเพราะบางสิ่งเคยทำมาก่อน สิ่งนั้นจะถูกทำอีกโดยอัตโนมัติในอนาคตโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย

14 . ละเลยที่จะติดตามกำหนดเวลาที่สำคัญและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับงาน ครอบครัว หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ นอกเหนือไปจากนาฬิกาในชีวิตประจำวัน

15 . ดูไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นมืออาชีพ หรือไม่เตรียมพร้อม เพราะดูเหมือนคุณไม่สามารถติดตามเวลาหรือตารางเวลาของตัวเองได้

16 . หมกมุ่นอยู่กับโลกของตัวเองจนไม่ได้สังเกตหรือให้ความสนใจกับคนอื่นๆ รอบตัว รวมถึงคนที่อาจพึ่งพาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

17 . ยอมแพ้ง่ายเกินไปเมื่อสิ่งต่าง ๆ ยากขึ้น นำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดและขุ่นเคืองต่อนาฬิกา – และท้ายที่สุดต่อชีวิต