5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจองทะเบียนรถผ่านช่องทางออนไลน์

รถยนต์เป็นทรัพย์สินราคาแพง บางคนนั้นมีความเชื่อในศาสตร์แห่งตัวเลข จึงต้องการจับจองเลขทะเบียนรถที่ถูกต้องเสริมดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็น ซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทย จนหลายคนไปยืนต่อแถวที่กรมการขน