การออกแบบ หรือ การตกแต่ง คืออะไร

หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื่อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ ผู้ที่ออกแบบจะเรียกว่า นักออกแบบ ซึ่งหมายถึงคนที่ทำงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เช่น นักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบแนวความคิด หรือนักออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบนั้นมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาด้าน สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลักเศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง ทั้งในสิ่งที่ออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบอาจเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล ความคิด การทำแบบจำลอง การปรับเปลี่ยนให้ทำงานร่วมกันได้ และอาจมีการออกแบบใหม่ ขณะที่ความหลายหลายของการออกแบบอาจรวมไปถึง เสื้อผ้า ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตึกระฟ้า เอกลักษณ์กลุ่มบริษัท ขั้นตอนการทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการออกแบบเอง

จำแนกการออกแบบ

การออกแบบสวนสาธารณะ มีความจำเป็นเนื่องจากการก่อสร้างสวนสาธารณะต้องใช้เงินงบประมาณสูง การไม่ให้ความสำคัญด้านการออกแบบและวางผังเท่าที่ควร ความล้มเหลวในการใช้งานของสวนสาธารณะจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งทั่วโลก ดังนั้น การออกแบบและวางแผนจึงมีความสำคัญและต้องมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับปรัชญาและมาตรฐานมากขึ้น

การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น นักออกแบบแฟชั่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ทำงานเต็มเวลากับบริษัทที่มีชื่อเสียง และประเภทที่ทำเป็นงานเสริมเพื่อแบรนด์ของตัวเองแล้วส่งให้ร้านค้า โดยร้านค้าจะส่งรูปแบบที่ได้รับจากนักออกแบบแฟชั่นให้โรงงานทอผ้า โรงงานทอผ้ามีหน้าที่ผลิตเสื้อผ้าและลงป้ายบอกขนาดของแต่ละตัว บวกกับพิมพ์รับรองคุณภาพ นักออกแบบแฟชั่นบางคนออกแบบป้ายด้วยตัวเองเพื่อให้เข้ากับกลุ่มตลาดที่เขาต้องการ

นอกจากนี้นักออกแบบแฟชั่นบางคนนักออกแบบแฟชั่นประจำตัวของผู้มีชื่อเสียง ในโลกของแฟชั่นชั้นสูง นักออกแบบแฟชั่นจะส่งผลงานให้กับโรงงานที่ทำเกี่ยวกับแฟชั่นชั้นสูงเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะแบรนด์ดังนั้นจะมีทีมออกแบบอยู่แล้วแต่การควบคุมงานอยู่ในกำมือของเจ้าของแบรนด์อยู่ดี

การออกแบบตกแต่งบ้าน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

การตกแต่งบ้านภายนอก

 • เนื่องจากต้องเจอกับ แดด ลม ฝน จึงต้องเน้นความทนทานมากว่าภายใน
 • มีการกำหนดพื้นที่และกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน
 • ขนาดของพื้นที่ในการจัดเฟอร์นิเจอร์
 • การให้โทนสี
 • การจัดการสัญจร
 • มีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายในอนาคต

การตกแต่งบ้านภายใน

 • ลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ต้องคำนึงถึงความสมดุลในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้อง
 • การถ่ายเทอากาศ
 • การให้โทนสี จะส่งผลต่อจิตใจของผู้อยู่อาศัย
 • การจัดการสัญจร ทางเดินภายในของแต่ละห้อง ทางเดินจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่ง จะต้องสะดวกและกว้างขวางเพียงพอ ต้องไม่มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางเดิน

การออกแบบหน้าตาเว็ปไซต์ เว็ปไซต์นั้นคือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์

การออกแบบหน้าตาเว็ปไซต์ แบ่งออกตามขั้นตอนดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์
 • ขั้นตอนที่ 2 กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ
 • ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้า
 • ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเว็บเพจแต่ละหน้า
 • ขั้นตอนที่ 5 การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต
 • ขั้นตอนที่ 6 การอัพโหลดเว็บไซต์

และการออกแบบอื่นๆมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวมาคือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การออกแบบการเรียนการสอน การออกเเบบเครื่องเขียน การออกแบบอุปกรณ์ช่าง ล้วนแล้วก็มีความสำคัญทั้งนั้น เพราะ การออกแบบ เกิดจากความไม่พอใจของคน จึงเกิดกระบวนการคิดที่ไม่ซ้ำจำเจ คิดและต้องทำให้ได้ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นี่ถึงจะเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์