ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ของรถปูน 1 คิวประมาณเท่าไหร่

พูดกันตามตรงว่าทุกวันนี้ราคาคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละที่ไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่ แต่ก็จะมีราคากลางอยู่ ซึ่งราคาจะขึ้นลงตามกำลังอัด ที่สำคัญไปมากกว่านั้นราคาไม่ได้ขึ้นอยู่แค่คิวของปูน แต่ยังขึ้นอยู่กับระยะทางไปไซต์งานด้วย ว่าจะแพงหรือถูกขนาดไหนถึงจะบอกราคาแบบพอดีไม่ได้เฉลี่ยมาให้ได้ดูกัน

แน่นอนว่าต้นทุนวัสดุก่อสร้าง เป็นส่วนสำคัญของกำไรของผู้สร้าง ดังนั้นหากเราเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ลิงค์อ้างอิงเพื่อดูกำลังอัด builk

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตประเภทนี้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จมาจากโรงงานแล้ว พร้อมขนย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้าง ใช้งานได้ทันที ส่วนผสมหลักของคอนกรีต ได้แก่ ผงซีเมนต์, หิน, ทราย, น้ำ, น้ำยาผสมคอนกรีต และอาจมีปอยโซล่าร์หากต้องการคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง
คอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใส่ใจในการเลือกผู้ผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงตามการคำนวณ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับแรงอัด

ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต

1. คุณสมบัติของวัสดุผสม

ปูนซีเมนต์ : เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญมาก เนื่องจากปูนซีเมนต์แต่ละประเภทจะให้กำลังของคอนกรีตที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์

น้ำ : น้ำมีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตตามความใส และปริมาณสารเคมีหรือแร่ธาตุที่ผสมในน้ำที่มีเกลือคลอไรด์จะทำให้อัตราการเสริมแรงขอ’คอนกรีตในระยะแรกสูง น้ำขุ่นหรือน้ำที่มีสารแขวนลอยจะลดกำลังของคอนกรีต ซึ่งอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและ ประเภทของการระงับ

2. การทำคอนกรีต

 • การชั่งตวงส่วนผสม
 • การชั่งตวงส่วนผสม
 • การเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อและการอัดแน่น

3. การบ่มคอนกรีต

 • ความชื้น
 • อุณหภูมิ
 • เวลาที่ใช้ในการบ่ม

4. การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ขนาดและลักษณะของแท่งทดสอบ: การใช้แท่งทดสอบที่มีขนาดและลักษณะต่างกันจะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตแตกต่างกัน

น้ำหนักถูกกดให้เท่ากันทั่วพื้นที่หน้าตัดของก้อนตัวอย่าง จึงจะให้กำลังอัดที่ถูกต้อง

 • ตัวอย่างต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลาง และแกนของตัวอย่างจะต้องเป็นแนวตั้ง
 • แผ่นกดต้องตั้งฉากกับแกนของลูกบาศก์ตัวอย่าง
 • แผ่นกดต้องขยับได้เล็กน้อย
 • แผ่นกดต้องเรียบและแบน
 • หากต้องการวัสดุที่เป็นฝา ควรเลือกตัวอย่างวัสดุที่มีความแข็งแรงและโมดูลัสความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับคอนกรีต

แหล่งที่มาสำหรับอ้างอิง ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต