11 สิ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องบัตรเครดิต

1. บัตรเครดิตเป็นวิธีการยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันให้กู้ยืมและชำระเงินคืนเมื่อเวลาผ่านไป

2. เมื่อคุณได้รับบัตรเครดิตครั้งแรก ธนาคารจะให้จำนวนเงินจำนวนหนึ่งแก่คุณเพื่อใช้เป็นเงินฝาก นี่เรียกว่าวงเงินเครดิตของคุณ

3. เมื่อคุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ นั่นเรียกว่าการซื้อ จำนวนการซื้อของคุณที่แสดงในใบแจ้งยอดคือสิ่งที่เรียกว่ายอดคงเหลือของคุณ

4. อัตราดอกเบี้ยที่คุณเรียกเก็บจากยอดคงเหลือในบัตรเครดิตของคุณสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญเมื่อให้คุณยืมเงิน

5. คุณสามารถชำระยอดคงเหลือในแต่ละเดือนโดยชำระเงินเท่ากับหรือมากกว่ายอดคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย

6. หากคุณไม่ชำระเงินใดๆ กับยอดคงเหลือของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะเรียกว่าเป็นค่าเริ่มต้น การผิดนัดอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและอาจส่งผลให้บัตรของคุณถูกยกเลิก

7. สิ่งสำคัญคือต้องรักษาคะแนนเครดิตของคุณให้สูง เพื่อที่คุณจะไม่ต้องจบลงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือบัตรของคุณถูกยกเลิก

8. หากคุณต้องการชำระเงินตามยอดคงเหลือแต่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ” ของบัตรเครดิตเพื่อช่วยให้คุณชำระยอดคงเหลือได้เร็วขึ้น

9. คุณสามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อยืมเงินจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้ หากคุณต้องการเงินสดเพิ่มแต่ไม่ต้องการยืมจากสถาบันเงินกู้

10. หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการหรือไม่ต้องการบัตรเครดิตอีกต่อไป สิ่งสำคัญคือต้องยกเลิกโดยเร็วที่สุด เพื่อที่ธนาคารจะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือ

11. บัตรเครดิตมีหลายประเภทและแต่ละประเภทมีสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นอย่าลืมศึกษาว่าประเภทใดดีที่สุดสำหรับคุณก่อนที่จะสมัคร