7 พฤติกรรมข้อบ่งชี้ที่ควรสำรวจว่าคุณอยู่ในภาวะติดเหล้า

การดื่มสุราบ่อยๆ แล้วก็ดื่มมากขึ้นกระทั่งอยู่ในภาวการณ์ติดเหล้า ทำให้เกิดโทษและส่งผลเสียรวมทั้งไม่ดีต่อร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆย่ำแย่อย่างเร็ว เปลี่ยนเป็นบ่อเกิดของโรครุนแรง รวมถึงทำให้สมรรถนะการทำงานลดลดน้อยลง

1. จะต้องดื่มมากขึ้น เพื่อเมาเหมือนเดิม

2. มีสภาวะถอนแอลกอฮอล์ (ลงแดง) ข้างหลังงดเว้นหรือลดการดื่ม

3. ดื่มมากกว่าหรือเป็นเวลานานกว่าที่ตั้งจิตใจไว้

4. เพียรพยายามลดหรือเลิกดื่ม แม้กระนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ

5. หมกมุ่น ใช้เวลาหมดไปกับการดื่ม

6. เสียการเสียการเสียงงานจากการดื่ม

7. ยังคงดื่มอยู่ ถึงแม้เป็นผลกระทบแล้ว

ถ้ามีลักษณะ 3 ข้อขึ้นไป เรียกว่าอยู่ใน “ภาวการณ์ติดสุรา” หรือเป็น “โรคพิษสุราเรื้อรัง” ควรจะรีบเจอหมอ เพื่อรับการบำบัดรักษาโดยการใช้ยาอย่างแม่นยำ

ศูนย์ขอความเห็นปัญหาเหล้า ช่วยเหลือโดย สสส. ขอเป็นอันมากจิตใจให้กับคนที่ต้องการเลิกดื่ม ให้สามารถเลิกกินได้โดยสวัสดิภาพ แล้วก็เลิกกินได้เสร็จ เพื่อสุขภาพของตัวเองและก็เพื่อผู้ที่คุณรัก

คนที่อยากเลิกดื่ม หรือมีสภาวะถอนแอลกอฮอล์ โทรหารือเหมาะ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า