สมุนไพรซึ่งสามารถปกป้องยุง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อน

โรคไข้เลือดออก และ โรคเชื้อไวรัสซิก้า ที่มียุงลายเป็นพาหะ โรคมาลาเรีย มียุงตูดป่องเป็นพาหะ โรคไข้เหลือง มียุงป่าเป็นพาหะ แล้วก็โรคเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ มียุงหงุดหงิดเป็นพาหะ ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่ส