Sports Fun88 thai

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการข้อเข่าของเรา

ปัจจุบันหนุ่มสาววัยทำงานให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ชกมวย ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค โยคะ พีลาทิส รวมถึงเรื่องอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีนหรือน้ำผลไม้สารพัดชนิด การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมช่วยให้สุข

กีฬาที่ท้าทาย ชีวิต ที่สุดในโลก คุณกล้าไหมล่ะ X-stream

BASE jumping X-stream หรืบางคนก็เรียกว่า B.A.S.E. jumping เป็นคำย่อมาจาก B = Buildings, A = Antenna, S = Span, E = Earth ซึ่งเมื่อนำคำต่างๆ ของกีฬาชนิดนี้มารวมกันก็จะได้ความหมายเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้เพื่อเล่นกีฬาชนิดนี้นั่นเอง ให้จำลองภาพการโดดร่มเอาไว้ในห

การออกกำลังกายโดยหลักและ สามารถแบ่งได้กี่ประอะไรบ้าง

การออกกำลังกาย แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. แอนาแอโรบิค Anaerobic คือ การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ พลังงาน เป็นการระเบิดพลังงานในเวลาสั้นๆ เช่น การเล่นเวทหรือ ยกน้ำหนัก (Weight Training) กล้ามเนื้อที่ได้จากการออกกำลังกายประเภทนี้จะเป็นมัดกล้ามเน